LÅNA KATTFÄLLA


VI LÅNAR GÄRNA UT VÅR KATTFÄLLA OCH ÄR OCKSÅ BEHJÄLPLIGA VID INFÅNGANDET AV KATTER ELLER ANDRA TAMA DJUR.

"Lotins kattfälla är marknadens bästa fälla för att säkert fånga förymda tamkatter. Fällan har tillräcklig längd och en mekanism med placering som gör att kattens svans inte riskerar att klämmas. Tillverkning helt av galvaniserat nät gör att optimal luftförsörjning och värmeavledning garanteras. Till fällan ingår en matskål som sätts / längs in i lagom höjd. Lotin kattfälla är mycket omtyckt och ett naturligt val för yrkesfolk som fångar in katter samt kattägare som av någon anledning inte får fast sin katt. Katter kan ibland vara svåra att fånga, speciellt i lådfällor som är mera slutna. Lotinfällan är med sin luftiga konstruktion ett mycket säkert fångstredskap för katt samtidigt som högsta möjliga focus lagts på kattens säkerhet i fångstögonblicket samt komforten efter. Skall du fånga katt så är detta den enda fälla vi rekomenderar. Många andra fällor för katt är väldigt undermåliga och om ni läser vidare så blir det lätt att förstå varför. Lucka på sidan för att lätt fylla på/byta foder. Smart signalsystem i signalfärg/reflex som fungerar dag och natt för att på lång håll se om fällan är utlöst."
Lotin Kattfälla används till stor del yrkesmässigt av skyddsjägare, katthem, djurskyddsorganisationer, armens utlands uppdrag m.fl. Vi får ständigt höra att katter som vägrat att låta sig fångas i lådfällor, går rakt in i vår nätfälla. Vår fälla är 80 cm lång för att svansen ska vara inne när fällan stänger, likaså kan de fångade katterna inte bli överhettade eller få syrebrist när fällan är tillverkad av nät.
Fällor för katt och övriga tamdjur lyder under Jordbruksverket, vilket bidragit till att våra huskatter är i det närmaste rättslösa i dagsläget. Jordbruksverket ger nämligen inga typgodkännanden de heller, utan har endast fastställt minimimåtten och regler för tillsyn. 2008 beslutade Jordbruksverket om tillsyn av kattfällor med maximalt 12 timmars intervall, utöver detta finns inga regler för tamdjursfällor i dagsläget.
Vi ser det som självklart att djurens behov ska tillgodoses i första hand.

TIPS & RÅD VID ANVÄNING AV FÄLLAN

Som fångst-man/kvinna ska du alltid visa respekt för det fångade djuret, och inte orsaka mer stress och lidande än vad som är nödvändigt. Oavsett vad som ska göras med ett fångat djur efter fångsten så skall detta göras så snart som möjligt efter fångst. Sommartid är det viktigt att du undviker att placera fällan så den utsätts för direkt solljus mellan kl. 10:00-16:00. Vintertid kan det istället vara en fördel att låta fällan stå i solljus, då får den fångade katten lite tillskottsvärme när det är soligt. Lagen Lagstiftningen för tamdjursfällor är väldigt diffus i dagsläget, därför beskrivs vad som gäller för vilda djur. En levandefångstfälla ska kontrolleras 1-2 ggr/dygn beroende på djurart, morgon och kväll är lämpligast. Likaså ska minst en del av buren vara täckt för att skydda djuret mot vind och regn. Du ska även märka fällan med namn och telefon nr. För att samtidigt förhindra stöld är det lämpligt att rista in detta med en spik direkt i plåten, i enstaka fall har detta inte varit tillräckligt och då kan en kedja och hänglås vara en god investering.