ADOPTION


Att adoptera ett djur förändrar inte hela världen. Men det kan förändra någons hela värld. Förutom att du ger ett djur en trygg framtid, bidrar du också till att ändra attityden till djur i vårt samhälle. För varje djur som får ett hem skapas möjlighet för djurhemmen att ta emot ytterligare ett hemlöst djur. Att leva tillsammans med djur innebär i första hand skyldigheter gentemot djuren, de har rätt till goda liv och ett tryggt hem. 

ATT DU FUNDERAR PÅ ATT ADOPTERA ETT OMPLACERINGSDJUR ÄR ETT KLOKT RESONEMANG SOM OCKSÅ HAR MÅNGA FÖRDELAR:

 • Djuret lämnar sin plats till något annat behövande djur
 • Du vet vad du får för djur och vad det är van vid
 • Du ger djuret sitt föralltid hem där de får mycket kärlek och god omvårnad.

INNAN DU VÄLJER ATT ADOPTERA ETT DJUR SÅ ÄR DET VIKTIGT ATT DU HAR TÄNKT IGENOM DITT BESLUT.

 • Har du tiden?
 • Plats?
 • Kunskap?
 • Ekonomi?

Villkor för adoption

 • Du ska ha fyllt 18år för att få adpotera ett djur ifrån oss.*

 • Du har kunskap om djuret och har läst på samt är införstått i vad djuret kräver och uppskattad livslängd.
 • Djuret får inte användas i avel och bör kastreras om det inte redan är det.
 • Du ansvarar för att djuret får god omvårdnad och rätt foder.
 • Du ansvarar för att ev. burmått (Vi förespråkar inte kaniner som burdjur utan bur bör användas som ett kryp in eller en trygghet.) vi följer SKVF rekommendationer och ett minsta mått på 4,5kvm som krav. När man tänker på storlek på bur, hägn eller liknande så kan det aldrig bli för stort, se gärna inspirationsbilder på vår instagram, Facebook sida eller på SKVF och kontakta oss gärna om du har frågor om just mått och boyta.
 • Om du flyttar och de uppgifter du angett i vårt avtal inte längre stämmer ska vi bli uppdaterade.
 • Att djuret är försäkrat, vaccinationer sköts och att veterinärvård uppsöks om det skulle behövas.
  * är du under 18år krävs det att målsman följer med och delar ansvaret.
  (vi rekommenderar att man har ett sparande trots försäkring)

Vi är mycket noggranna med det nya hemmet och ser till så att personen inte har djurförbud eller liknande genom länsstyrelsen.

Vi skriver ett avtal som är bindande

Vi erbjuder alltid möjligheten till att känna efter ordentligt i form av provperiod upp till 14dagar innan du väljer att adoptera. Djuret får med sig ett infoblad med vad det är van vid, hur bakgrunden varit och vad du bör tänka på när ditt djur följer med dig hem till sitt nya hem.

Vi lånar inte ut några djur på "livstids foder" eller liknande utan vi erbjuder alltid en provperiod och möjligheten finns alltid att djuret kommer åter till oss om
det skulle uppstå en situation som kräver det.

Är du uppfödare till ett djur som kommit till oss som du vill adoptera tillbaka så utgår full adoptionskostnad om du själv väljer att adoptera tillbaka djuret. 

Intresseanmälan adoption