PENSIONAT/INACKORDERING (ENDAST UTOMHUS I STALL)

Kanin eller marsvin i bur 140-200cm* 45:- per påbörjad dag 300:-/vecka
Kanin i box 10-12kvm (minst 7 dagars vistelse) 55:- påbörjad dag 500:- per vecka
Kanin utomhus m. egen bur* 20% på totalbeloppet
Marsvin, hamster eller övriga smådjur 35:- per påbörjad dag 200:-/vecka
Tillkommer dubbeltaxa endast vid aftnar, tex. julafton.

*Pensionatpriser avser 1-2 kaniner per bur eller box.
Påbörjad dag gällande box är utöver fasta veckor dvs om vistelsen är 2v och tre dagar då är det dagskostnad på de tre dagarna, samma gäller bur men där gäller också enstaka dagar vid vistelse tex över en helg. 

* Om du som ägare väljer att medta egen bur till din/dina kaniner (utomhus) så ska dem vara i lagliga mått. 

Betalning sker i förskott vid incheckning. 


Vad ingår i kaninens vistelse hos oss?

 • Hö, halm och spån
 • Fodring 1-3ggr per dag
 • Tillsyn minst 3ggr per dag
 • Färskt gräs, grenar och frukt/grönsaker beroende på årstid. 
 • Bur eller box (vid bur tillgång till utevistelse dagtid)
 • Gnagarmaterial.
 • Sitthylla
 • Berikning och motion 
 • Box har tillgång till värmelampa om det önskas under vinterhalvåret.
 • Pälsvård och kloklippning mot extra kostnad (Ingår lättare pälsvård på långhåriga kaniner.)
 • Pågrund av smittorisk har vi valt att begränsa inredningen i boxarna och använder oss av engångsprodukter såsom stubbar, grenar och hus. 
   

villkor under vistelsen

 • Avbokning bör ske minst 24h innan lämningsdagen men helst så tidigt som möjligt.
 • Om ert djur checkar ut tidigare än beräknat utgår ingen ersättning för kvarstående dagar.
 • Vi sammarför inga kaniner som är hos oss för pensionat om det inte är så att ni vill adoptera en kompis från oss, då hjälper vi er gärna men pga av smittorisken är inga kaniner tillsammans som inte kommer från samma hem eller som med förhoppning ska adopteras. 
 • Sjuka djur får ej vistas på pensionatet förrän 1 vecka efter att den är konstaterat symptomfri. 
 • Djur med någon form av ohyra får ej heller vistas på pensionatet. Detta skall behandlas med fullständig komplett behandling innan inflyttning på pensionatet. Inflyttning till pensionatet får först göras tidigast 1 vecka efter att den är konstaterat symptomfri.
 • Om djuret blir sjukt under vistelsen kommer djuret först sättas separat för att skydda andra från att bli smittade samt för att ge individen lugn och ro. Bedömer vi att någon form av vård krävs kommer vi i första hand kontakta dig för råd. Är situationen akut där omgående vård krävs kommer vi ta djuret till närmsta veterinärmottagning/djursjukhus. Avgiften för veterinärbesöket bekostas djurägaren. Krongårdens är ej ansvarig för eventuella uppkomna sjukdomar och ej ersättningsskyldiga vid någon form av sjukdom.
 • Om djuret förolyckas eller skadas under vistelsen på pensionatet är Krongårdens ersättningsskyldiga för uppkomna skador, men endast då skadorna kan påvisas komma från bristfälligheter av lokal, eller annan oaktsamhet från Krongårdens sida. Ersättning utgår upp till det belopp som inte täcks av ägarens försäkring. Är djuret ej försäkrat står ägaren för alla kostnader relaterade till olyckan.
 • Krongårdens står inte för kostnader vid behov av veterinärvård. Är ditt djur veterinärvårdsförsäkrad kan du undvika onödiga kostnader vid akuta sjukdomstillstånd eller skador.
 • Medtag egen pellets eller köp BRIT (om kaninen är van vid det) hos oss under vistelsen. (Märk gärna upp foder och tillbehör med namn på ägare och/eller djur samt dosering.)
 • Använder din kanin toalåda så ska denne medfölja pga av hygieniska skäl samt pga smittorisken. 
 • Vill man ta med burinredning eller liknanade är det fullt möjligt om tillbehören är märkta med ägare eller djurets namn samt har lagliga mått och inte skadliga för djuret på något sett.
 • Om vi anser att klorna på kaninen är för långa tar vi oss rätten att klippa dem och lägga på kostnaden på fakturan då vi under vistelsen bär ansvaret för kaninens välmående/skötsel. Om du inte vill att det ska tillkomma så är det en bra ide att se över klorna inna kaninen kommer till oss - och önskar du hjälp med kloklippning så klipper vi tillsammans med dig eller dagarna innan din kanin åker hem beroende på vad som passar bäst för främst kanin och ägare. 
 • Om vi mot förmodan inte klarar av att tillgodose löftet om inackordering kommer vi snarast möjligt meddela er genom era angivna kontaktuppgifter. Ingen ersättning utgår normalt sett vid sådant tillfälle.
 • Har ditt djur några vanor vill vi gärna försöka göra det så bra som möjligt för den enskilda individen. Vi utgår ifrån den information som du tillhandahållit vid ansökan och incheckningen.
 • Har du fler djur måste de fungera tillsammans för att dela bur eller box: Om djuren uppvisar farligt eller stressande beteende mot varandra under vistelsen, separeras dessa.
 • Avhämtar du inte ditt djur senast 7 dagar efter avtalad avhämtningsdag håller vi djuret högst 30 dagar från avhämtningsdatumet. Därefter debiteras 30 dagars dubbel hyra genom fakturering till din hemadress. Vid utebliven kontakt tar vi över ägaransvaret för ditt djur.
 • Vid alla tillfällen följer vi minst jordbruksverkets regler gällande utrymme vid hållande av djur under inackorderingen. Vi försöker alltid hålla extra utrymme utöver de kravställda mått från JBV.
 • Ni behöver endast ta med ert djur i en transportbox/väska som vi sedan placerar inne i hagen/buren. Då kan ni själv välja om vi ska ta ut er vän vid ankomst eller om hen själv får komma ut när hen önskar.