Kanininfo

När du har bestämt dig för att öppna ditt hem för en kanin eller fler så är det viktigt att du tar dig tid att läsa på om hur det är att vara kaninägare. Här har vi samlat lite av den informationen så vi tycker är viktigast, vi skickar alltid med ett "skötselråd" tillsammans med din kanin där det står om det mest grundläggande. 

 

Det är viktigt att du tänkt igenom den ekonomiska biten och har råd att ha kaninen försäkrad och betala ev. veterinärvård och utöver det kostar det pengar att köpa foder, strö, leksaker och bur. Ha gärna en buffert till eventuella veternärkostnader så vet man att man alltid har råd om olyckan skulle vara framme. Det är också viktigt att man tänker på framtiden så man vet att man kommer ha tid för kaninen. 

Läs gärna informationsdokumenten från Sveriges Kaninvälfärdsförening som finns här!
 

Innan det är dags att få hem sin kanin/kaniner
 

Louise, Jens, Martina och Patrik.

När det är dags att få hem sin vän är det bra att vara förberedd, så vad behöver man ordna med innan kaninens ankomst? Vi har skrivit ner det som vi tycker är viktigast, det mesta finns att köpa hos oss och undrar du något så fråga oss gärna! Här finns också bra hemgångsråd!
 

  • Bur och ev. hage 
  • Klosax och ev. pälsvårdstillbehör och produkter. 
  • Strö som är underlaget i buren, det kan vara spån, toalätt, papperspellets, halm eller vad man föredrar. 
  • Hö, det äter kaninen dygnet runt och ska alltid finnas tillgängligt!
  • Pellets (ingen blandpellets utan ren pellets)
  • Hus/sitthylla att ha i bur och hage
  • Vattenflaska/vattenskål och matskål

Kaninskola?

Bild från HD, helsingborgs dagbad. Länk finns HÄR. 

Du kan läsa mer om vår kaninskola HÄR
 

Vad ska jag ta med mig när jag hämtar min kanin?
 

Transportbur med något mjukt i botten, Transportbur finns även att köpa hos oss. Åker du långt så är en vattenflaska på transportburen en god ide, påminn oss så får du en! 

Tänk på att alltid ha transportburen i bagaget eller på golvet i bilen för att minimera skador vid ev. trafikolycka. 
 

Vad säger lagen om skötsel av kaniner?

Kaniner är sociala djur som behöver uppmärksamhet precis som katter och hundar. För att de ska trivas måste de skötas på rätt sätt. Du måste som ägare känna till och följa de djurskyddsregler som finns för kaniner som hålls som sällskapsdjur.

Kaniner behöver sysselsättning och social kontakt
Du bör helst hålla kaniner i par eller i grupp för att tillgodose deras behov av social kontakt. Könsmogna hanar som inte är kastrerade bör dock inte hållas tillsammans. En stimulerande miljö är en viktig faktor för att kaniner ska kunna bete sig naturligt. Miljön i buren ska därför ge möjlighet till sysselsättning. Eftersom kaniner har ett behov av att bygga bo ska djuren ha tillgång till material som går att fläta samman. Exempel på bra material är halm och hö eller liknande.

Skötsel av tänder och klor
Kaniners tänder växer under hela livet. För att tänderna inte ska bli för långa måste djuren ha möjlighet att slipa dem. Detta är anledningen till att kaniner alltid ska ha tillgång till gnagmaterial, till exempel grenar med bark, pinnar eller rötter. Det är också viktigt att man inspekterar och klipper kaninernas klor vid behov.

Foder och vatten
Det är viktigt att du ser till att kaninerna får vatten.
Kaniner ska ha fri tillgång på grovfoder som till exempel hö och gräs.
När utfodringen av kaniner förändras ska det ske successivt. Detta är speciellt viktigt när man byter foder från hö till färskt gräs.
Om du håller flera kaniner tillsammans bör djuren ha möjlighet att äta samtidigt. Grovfoder ges med fördel i en så kallad höhäck.

Minsta utrymme
Kaniner behöver plats att röra sig på. Djurskyddslagen anger hur stor yta en kanin minst ska ha. Ett utrymme för kaniner får gärna vara större men aldrig mindre än måtten i tabellen nedan som gäller till den 15 juli 2019. Här finns måttkraven. 

Inredning i utrymmet där kaninen hålls
Kaniner behöver både möjlighet att hoppa omkring och att gömma sig för att må bra. I kaninens bur eller annat utrymme ska det finns en hylla som djuren dels kan sitta på, dels gömma sig under. Storleken på hyllan ska anpassas efter antalet kaniner och alla djur i buren ska kunna sitta samtidigt på hyllan. Hyllan kan exempelvis vara taket på en bolåda. Botten i en kaninbur ska vara täckt med lämpligt strömedel. Nätgolv är bara tillåtet om djuren hålls utomhus i betesbur.

Utomhusvistelse
Det är tillåtet att ha kaniner i bur utomhus även under den kalla årstiden. Vintertid måste buren vara upphöjd från marken för att kyla inte ska tränga upp underifrån. Kaniner som hålls utomhus ska ha skydd mot stark värme, nederbörd, fukt, blåst, kyla och andra djur. Om kaniner hålls i ett utrymme där det är kallare än 0°C måste du ge dem uppvärmt dricksvatten minst två gånger per dygn.

Om dina djur blir sjuka
Ett djur som är sjukt, skadat eller visar andra tecken på ohälsa, måste snarast få nödvändig vård. Kontakta en veterinär om du märker att din kanin inte mår bra.

Utställning och tävling
Ska du ställa ut eller tävla med din kanin gäller samma regler och måttkrav som när du håller kaninen hemma. 

Kontroller
Länsstyrelserna ansvarar för den lokala kontrollen av djurskyddslagen.
för mer info jordbruksverkets kundtjänst: 0771-223 223

 

Användbara länkar


Visste du?

Att en kanin kan bli upp till 10år. 
 

Kaniner är inga burdjur!

Kaniner vill ha stora ytor och det finns ingen yta som är för stor för en kanin, att ha en bur är jätte bra som en fristad för kaninen men kaninerna behöver motion och älskar att springa och röra sig så fritt som möjligt!

 

En eller två, eller tre?


Kaniner bör i den mån det går ha sällskap av minst en artfrände och vi prioriterar alla hem som har sällskap eller som vill adoptera fler än en kanin, det finns också undantag där kaniner vill bo ensamma men de flesta föredrar sällskap. 

Grupper med honor fungerar oftast problemfritt med eller utan en kastrerad hane, två honor fungerar också oftast bra tillsammans och likaså en kastrerad hane och en hona men mycket bygger på att låta dem ha så stort utrymme som möjligt, flera olika krypin och matplatser.