INFORMATION & PRISLISTA

Har du två hundar blir den andra hundens kostad avdragen med 50 %. 

Önskas egen mat så medtas den vid varje tillfälle eller så att det räcker över tänkt vistelse samt doseringsanvisningar, gäller också medicin. (medtagen mat ger ej avdrag på pris). 

Vi måste meddelas om tiken löper för att överväga om det fungerar i verksamheten just då. 

Vi tar emot alla raser samt ”problemhundar” i mån av tid för just dessa problem. 
 

Betalning

- Betalning för kunder mer än enstaka tillfällen faktureras en gång per månad. 
– Enstaka tillfällen betalas vid ankomst samt inackorderingar.

Jennie har gått godkänd hunddagis utbildning som Länsstyrelsen & Jordbruksverket kräver och som innefattar följande:
Praktik Inskolning, Vägledaren, Starta eget, Raskunskap, Djurtransport, Hundsjukvård, Första hjälpen, Smittspridning, Stress hos hund, Kundhantering, Balanserad energi, Den obalanserade tamhunden, Recept på sund gruppdynamik, Konflikthantering med hund, Aggressivitet hos hund, Starka / svaga hundar, Dämpning / förstärkning, Koncentration, Diskriminering, Fjärrdirigering, Praktiska verktyg för säkerhet och konstruktiva beteenden i grupp, Pedagogik & Säkerhet, Avtal & Tillstånd, Djurskyddslagstiftningen, Vardagslydnad på hunddagis, Hundens beteendebehov och etologi, och Problemhundar och problemhundsägare.
 

Hundrastning Pris
Hundrastning 15min 30:-
Hundrastning 30min 50:-
Hundrastning 1h 100:-


* Vid rastning inom 1mils radie tillkommer inte någon bränslekostnad.

Hundpassning Pris
Hundpassning dag max 12h 100:-/dag
Hundpassning + natt max 24h 125:-/dygn

* Vid högtider tillkommer dubbel taxa. 
* Vid längre passning diskuteras kostnaden med kund.


Träning: 

* Pris diskuteras beroende på träningsform samt antal tillfällen.
Övriga tjänster:
Kloklippning 75: -/tillfälle klippkort (10ggr) 450:-
Öronrensning i samband med övrig tjänst50:-/tillfälle
Dusch av hund+ borstning 100: -/tillfälle
Borstning 50: -/tillfälle
 
Vid avtalsfrågor skickas detta ut vid intresse. 
Vi har närhet till grustag där hundarna uppskattar att springa av sig med eller utan 
sällskap av annan hund. (denna bilden är ifrån en hundträff.