hyra höns, ankor eller vaktlar

                            

Hyra vaktlar 3-5st      100:-/vecka 300:-/mån
Hyra vaktlar 5-10st 200:-/vecka 500:-/mån
Hyra höns 3-5st 100:-/vecka 300:-/mån
Hyra höns 5-10st 200:-/vecka 500:-/mån
Hyra ankor 3-5st  100:-/vecka 300:-/mån
Hyra ankor 5-10st 200:-/vecka 500:-/mån


 


adoption
 

Adoptionskostnad höna, anka eller vaktel: 500:- per grupp (två höns/honor och en tupp, önskas utan tupp blir adoptionskostnaden 450:-)

Adoptionskostnad tupp 100:-