Tjänster och priser

Betalning:

- Betalning för kunder mer än enstaka tillfällen faktureras en gång per månad.
– Enstaka tillfällen betalas vid ankomst samt inackorderingar.
- Vi har möjlighet att ta betalt kontant, swish eller BG-översätning.

Kanin & smådjur

Adoptionskostnad kanin 300-500:- 

Kanin med innebur 600:-
Kanin med utebur 800: -
Kanin med fullt tillbehör inne 800: -
Kanin med fullt tillbehör ute 1000: -

Hyra kanin
Hyra kanin 50: -/vecka per kanin 
Vid köp av hyrkanin reduceras priset beroende på hyrd period.

Pensionat
Passning av kanin dygn 45:- per påbörjad dag eller 300:-/vecka. 
Vid längre vistelse diskuteras summan då det finns rabatter att tillgå.

Övriga tjänster
Kloklippning 50:-/tillfälle
Öronrensning i samband med övrig tjänst 25: -/tillfälle
klippning 50: -/tillfälle
Borstning 50: -/tillfälle